Soundflash Studio

Katy O. feat. Elias Kohli

Katy O. feat. Elias Kohli

Erstes Konzert in dieser Formation

PA, Tontechnik, Audio- und Videoaufnahmen